Reserverings lijst

Verzendadres
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Adres toevoegen
Naam Unieke code Verhuurprijs excl. BTW Hoeveelheid BTW Totaal incl. BTW
 
Totaal artikelprijzen

Selecteer alstublieft een verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

Selecteer alstublieft een verzendmethode

 
Totaal incl. BTW:
0,00 €
0,00 €
Plaats hier uw opmerkingen
Huur periode van:
Huur periode tot:
accepteert algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Tent en Toebehoren

NHOUD:
Indien u één of meerdere tenten huurt, krijgt u de beschikking over één of meerdere metalen frames met daarbij een wit polyester dakzeil en zijwanden. Om schade te voorkomen levert Partyverhuurzwolle hierbij haringen en scheerlijnen. Dit alles in praktische opbergkisten en pvc buizen, genummerd met de hoeveelheid buizen op kleur.

 

OPHALEN:
Bij het ophalen van uw goederen dient u goed te controleren op aanwezigheid van de door u gehuurde goederen.

 

TERUGBRENGEN:
Wanneer de goederen in ons magazijn terug zijn worden ze gecontroleerd en geteld.

( Indien mogelijk in u aanwezigheid.) Deze telling is bindend.

 

TIJDEN:
De huur termijn is minimaal 1 dag of een meervoud daarvan. Afhalen v.a. 12:00 uur retour, op de afgesproken dag voor 12:00 uur. Afwijkende tijden alleen in overleg met Partyverhuurzwolle.

 

RESERVERINGEN:
Het reserveren van goederen voorkomt teleurstelling. De artikelen worden dan definitief voor u vast gelegd. Bij het annuleren na een reservering kan 25% van de huurprijs in rekening gebracht worden.

 

BEZORGEN:
Indien gewenst worden goederen gebracht op opgehaald tegen vastgestelde transportkosten.

Een starttarief van € 20,- daarbij € 0,39 per gereden kilometer. De gehuurde goederen worden op de begane grond binnen afgeleverd. Deze dienen bij het ophalen daar ook weer schoon en gestapeld klaar te staan, tenzij anders is overeengekomen.

 

OPBOUWEN EN AFBREKEN:
Hiervoor berekenen wij € 40.- per tent. Voor springkussens € 17,50 per springkussen Hiernaast genoemde prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten.

 

SCHOONMAKEN:
Bij inlevering dient het gehuurde object schoon ingeleverd te worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Schoonmaakkosten zijn v/a € 1,‐ t/m € 50,‐ per gehuurde object. Dit is afhankelijk van de grote van het object. Dit zal in rekening gebracht worden indien verhuurder constateert dat het huurobject niet schoon is bij inlevering ervan.

 

BETALING:
De overeengekomen huursom geschiedt contant bij afhalen of bezorging / plaatsing aan Partyverhuurzwolle te voldoen. Verlenging van de huurtermijn kan alleen met toestemming van met Partyverhuurzwolle.

 

PRIJZEN:
Alle genoemde v.a. prijzen zijn afhaalprijzen.

BTW: Genoemde prijzen voor huur, verbruiksartikelen, verleende diensten en transportkosten zijn excl. de wettelijke 19% BTW.

 

WAARBORGSOM:
De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij bij bepaalde opdrachten een waarborgsom van € 100,-

 

LEGITIMATIE:
In geval van afhalen van het gehuurde dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs met pasfoto. ( Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart.)

 

SCHADE:
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde van welke aard dan ook. Beschadigde huurobjecten zullen ter reparatie aangeboden of geheel vervangen worden. De kosten hiervoor zullen in rekening gebracht worden bij de huurder.

 

DIEFSTAL:
In geval van diefstal dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.

 

VEILIGHEID:
Het is voor uw eigen veiligheid ten strengste verboden een hittebron te plaatsen onder / in het huurobject. Onder hittebron wordt onder andere verstane barbecues op gas, kolen en elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke. Voor het verwarmen van de tent(en)is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen en goedgekeurde apparatuur te gebruiken welke met goedkeuring van Partyverhuurzwolle gebruikt kunnen worden.

Het voorzien van verlichting van het huurobject mag alleen gebeuren met behulp van elektrische, geaarde, goedgekeurde verlichting.

 

Gebruik van al onze artikelen is geheel voor eigen risico.

Wijzigingen in prijs en leveringsvoorwaarden zijn voorbehouden, waarbij wijzigingen u voor aangaan van de huurovereenkomst

meegedeeld zullen worden en beschreven zullen worden in de huurovereenkomst.


Abraham en Sarah

Artikel 1:
De huurder wordt geacht de Abraham of Sarah in goede staat te hebben ontvangen. Partyverhuurzwolle wordt geacht de Abraham of Sarah in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde Abraham of Sarah toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de Abraham of Sarah contant aan Partyverhuurzwolle voldoen.

Artikel 3:
Partyverhuurzwolle is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Partyverhuurzwolle op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4:
Partyverhuurzwolle is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde Abraham of Sarah na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5:
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de Abraham of Sarah, daar deze door Partyverhuurzwolle niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6:
De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde Abraham of Sarah verzorgen en deze in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

Artikel 7:
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde Abraham of Sarah aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8:
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. Bij het annuleren na een reservering kan 25% van de huurprijs in rekening gebracht worden.

Artikel 9:
Het huren van de Abraham of Sarah geschiedt op eigen risico. Partyverhuurzwolle is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Sprinkussen

Artikel 1:
De huurder wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben ontvangen. Partyverhuurzwolle wordt geacht het springkussen in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde springkussen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van het springkussen contant aan Partyverhuurzwolle voldoen.

Artikel 3:
Partyverhuurzwolle is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Partyverhuurzwolle op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4:
Partyverhuurzwolle is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde springkussen na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 5:
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het springkussen, daar deze door Partyverhuurzwolle niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 6:
De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde springkussen verzorgen en deze in overeenstemming met de bestemming gebruiken.

Artikel 7:
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde springkussen aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8:
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht. Bij het annuleren na een reservering kan 25% van de huurprijs in rekening gebracht worden.

Artikel 9:
Het huren van een springkussen geschiedt op eigen risico. Partyverhuurzwolle is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Mijn reservering

 x 

Reserveringen is leeg